tisdag 31 juli 2018

SVT = Sveriges VänsterTelevisionHur gick det till när SVT fick slagsida åt vänster?
Saxat ur facebooksflödet: 
Citat: "Hur började SVT:s vänstervinklingar? Robert Huntford, engelsk journalist som var här mellan 1963-1970, skingrar molnen och förklarar tydligt i boken The New Totalitarians 1971 där kallar han redan då Sverige en lightversion av Orwells 1984.
Robert ansåg redan i slutet av 60-talet att Sveriges medier skiljer sig från övriga västvärlden genom att forma opinionen istället för att informera medborgarna.
Han intervjuade dåvarande TV2-chefen Örjan Wallqvist som menade att svenskarna är "intellektuellt primitiva och underutvecklade". Han sade också att TV aldrig skulle angripa statsministern och regeringen.
När Olof Palme blev utbildningsminister 1968, då rödvinsvänstern slog igenom, förvandlades SVT till ett politiskt redskap. Serviceuppdraget började urholkas successivt genom att partivänliga personer fick höga poster inom SVT. På så sätt förflyttades åskådningar tydligt ett steg till vänster. Då myntades också det klassiska uttrycket att "Ett halvt demonstrationståg anställdes av TV2."
I dag, 2018, är det faktiskt ännu värre: Rasifiering, mångkultur, feminism, genus o.s.v. ska öka ovanpå en tydlig vänsteragenda, enligt Hanna Stjerne. Att SVT är vänstervridet är bara trams menar "Sverigeexperten" Anders Lindberg - jo han fick det epitetet av SVT i en debatt. Man får dra sina egna slutsatser om tillståndet hos SVT.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar