torsdag 17 november 2016

Om ensamkommande "barn"

Text från SVT Väst:

"Över 500 ensamkommande barn har försvunnit i år utan att myndigheterna vet var de tagit vägen. Det är dubbelt så många som i fjol och nu växer antalet hemlösa barn på gatorna.
Antalet ensamkommande barn som får avslag och väljer att gå under jorden ökar kraftigt. Hittills i år har runt 560 stycken ensamkommande försvunnit i Sverige enligt siffror från Migrationsverket."
Läs hela texten här:
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/hundratals-flyktingbarn-saknas


Dessa "barn" borde aldrig släppts in i vårt land från första början. Hade man gjort riktiga ålderstester och ID-kontroller på dem, hade de flesta kunnat bli utvisade snabbt. Genom de svenska myndigheternas undfallenhet, har vi fått många problem och kostnader som kunde undvikits.

Varför ålderstestas inte alla "ensamkommande flyktingbarn"?


Varför kräver man inte att alla "ensamkommande flyktingbarn" ska uppvisa ID-handlingar?


Varför betalar svenska staten ut efterlevandestöd till "ensamkommande flyktingbarn" om de uppger att deras föräldrar har avlidit, trots att de inte är svenska medborgare och trots att man från de svenska myndigheternas sida ofta inte kan styrka att föräldrarna verkligen är avlidna?


Varför går Migrationsverket som regel på de åldersuppgifter som "barnen" själva uppger?


Varför utgår man från att "barnen" talar sanning?


Sedan undrar många över varför SD ökar och ökar. De gör det INTE p g av egen politik - så bra är den inte - de gör det p g av övriga politikers oförmåga att se och ta itu med de enorma problem vi har idag!


onsdag 2 november 2016

Kommunism, nazism och islamism - tre sidor(!) av samma mynt

En sammanställning av tre vidriga och hatiska ideologier, de två första gjorde jag för några år sedan, som en del av min skolundervisning i SO. Den tredje delen - och den idag absolut farligaste - har tillkommit efter de senaste årens många terrordåd med islamistiska förtecken.

Ett klargörande: Alla muslimer är inte terrorister eller självmordsbombare - men nästan alla som är det är också muslimer...

Kommunismens ”affärsidé”:
Att med våld tillskansa sig andras egendom, döda de som protesterar och behålla makten med militärt våld, det s.k. ”proletariatets diktatur”.
Resultat under tiden 1917 – idag: Cirka 80 – 100 miljoner döda/avrättade.


Nazismens ”affärsidé”:
Att med våld tillskansa sig andras egendom, döda de som protesterar och/eller har ”fel” ras, religion eller sexuell läggning och behålla makten med militärt våld, det s.k. ”Tusenåriga Riket” (som varade i 13 år).
Resultat under tiden 1933 – 1945: Cirka 20 miljoner döda/avlivade.

Islamismens ”affärsidé”:

Att omvända de som inte är av den "rätta" läran, döda
de som inte vill tro på en "religion" som grundats av en
 hatisk profet, pedofil och massmördare.
Förespråkar etisk rensning av ickemuslimer (jihad)
och är emot demokrati och västerländsk kultur.
Resultat under tiden 600 - idag: Cirka 270 miljoner dödade,
slakten pågår fortfarande.