tisdag 12 maj 2020

Var Socialdemokratin rasistisk en gång i tiden?

”Deras kultur skiljer sig så avsevärt från vår att det skulle få oanade följder.” (Olof Palme)

På 1970-talet ville inte Palme ta emot 1 200 kvotflyktingar från Vietnam med denna motivering.*)

Ingvar Carlsson stängde 1989 gränsen ”Sverige var fullt”, som det hette i det s k "Luciabeslutet".


Göran Persson 2003: ”Fri rörlighet för arbetskraft vill vi ha, men inte social turism. Där får vi inte vara naiva…”


Sverker Åström (S): ”Sverige borde akta sig för att ta emot flyktingar från kulturer med så väsensfrämmande seder och bruk att de skulle få svårt att anpassa sig i ett nordeuropeiskt land.” 

Men när makten står på spel låtsas man inte om alla gamla värderingar som är baserade på sunt förnuft utan går med på vad som helst bara för att få behålla statsministerposten. 
Det har visat sig blivit en dyrbar historia för de svenska medborgarna både kulturellt och ekonomiskt. Ärligt talat var nog Socialdemokraterna klokare förr, för det är nog inte klokt att flytta Mellanösterns tusenåriga konflikter hit eller? 
Anser dagens S-etablissemang att gårdagens sossar var rasister och främlingsfientliga, eller kanske rent av Sverigedemokrater?


*) Nu är det dock ganska troligt att Palme, som ju annars påbörjade nedmonteringen av den svenska nationen, hade sin åsikt om dessa vietnameser därför att de INTE var kommunister. De hade flytt från det kommunistiska övertagandet av Sydvietnam - de som verkligen var Palmes "skyddslingar".

torsdag 23 april 2020

Det går bra för Sverige! Eller?5 ½ ÅR MED STEFAN LÖFVEN - INVANDRINGSREKORD & SKATTEHÖJNINGAR!
Stefan Löfven har nu i februari 2020 varit statsminister i 5 ½ år. Under den tiden har:
• Kronan fallit med -38,6% mot dollarn (31 januari-2020) !!
• Kronan fallit med -16,0% mot Euron (31 anuari-2020) !!
• Invandringsrekord slagits 2015-2019 med 134.240, 163.005, 144.489, 132.602 respektive 115.805 personer, dvs totalt 690.141 individer vilket är den största invandringen på 5 år i Sveriges historia!! (jämför mot det tidigare årsrekordet 2014 om 126.966 invandrare under Fredrik Reinfeldt). Det blev således ingen reducering av invandringen som S+Mp påstod och påstår !! Den 31 december 2019 uppgick antalet utrikesfödda i första generationen till 2.019.733 individer. Av en befolkning som uppgick till 10.327.589 personer blir detta 19,6% !!
• Totalt mellan åren 2015-2020 budgeterades 246,0 miljarder kr för migration & integration vilket är i snitt 4,2% av respektive års statsbudget. (jämför detta t ex mot pensionerna om 35,9 miljarder kr, försvarets 59,8 miljarder kr eller Polismyndighetens 28,5 miljarder kr i budgeten för 2020).
• Skatterna höjts 2015-2020 med +175,8 miljarder kr eller +19,8% på 5 år från 886,6 miljarder kr till den rekordhöga statsbudgeten 1.062,4 miljarder kr 2020 (43,7 miljarder kr 2016, 38,5 miljarder kr 2017, 28,1 miljarder kr 2018, 26,1 miljarder kr 2019 och nu 35,8 miljarder kr i budget 2020).
• 705,0 miljarder kr har avsatts till migration, integration, bistånd och EU-avgifter (varav 68,6% av EU-avgiften går till andra länder i form av bidrag) under 6 år med S+Mp-regeringen. Ur statens budget från S+Mp-regeringen 2015-2020:
- Migration 2015-2020: 17,4+19,4+39,4+21,2+12,4+11,4 = 121,2 miljarder kr.
- Integration 2015-2020; 16,8+21,1+32,7+25,7+18,4+10,1= 124,8 miljarder kr.
- Bistånd 2015-2020; 30,0+32,4+36,8+43,0+44,2+46,0 = 232,4 miljarder kr.
- EU-avgift 2015-2020: 44,2+30,4+29,6+39,5+40,9+42,0 = 226,6 miljarder kr (varav 68,6% gick som bidrag till andra EU-länder).
Totalt blir detta 109,8+114,7+186,4+184,6 = 705,0 miljarder kr eller i genomsnitt 117,5 miljarder kr per år. Detta är 12,2% i genomsnitt av respektive års statsbudget !! Tillkommer gör kostnader för bostadsbidrag, barnbidrag, vård, skola, pensioner, polis- & rättsväsende, osv för invandringen.
Skattehöjningarna som S+Mp-regeringen genomfört resulterar bl a i att Sverige nu har:
• Världens näst högsta marginalskatt (66,1%)
• De högsta kommunalskatterna någonsin (g-snitt 32,28%)
• Näst högsta moms inom EU (25%)
• Högsta sociala avgifterna inom EU (g-snitt 48,16% = 31,42% arbetsgivaravgift + Medel ITP/ TGL/ TRR/ TFA/ Löneskatt pension/ Avtalspension/ m m)
• Högsta kapitalbeskattningen inom EU (20,0 - 55,0%)
• De högsta punktskatterna på bensin & diesel (61,8% & 49,6%)
• Den högsta konsumtionsskatten på el någonsin (44,13 öre/kWh)
• Ett totalt skattetryck om 43,9% av BNP (=högre än 1976 under Pomperipossa-debatten med Olof Palme då den var 43,2% av BNP och 107% av intäkterna för företagare)!
• M m
Ytterligare exempel: Genomförda och aviserade skattehöjningar, summerade och sorterade efter storlek i miljoner kronor 2015-2019:
- Den nya TV-skatten smyghöjdes med +627 miljoner kr första året 2019 och med ytterligare +283 miljoner (andra året) till den rekordhögsta SVT & SR-budgeten någonsin om 9,36 miljarder kr 2020!!
- En ny skatt på plastkassar (3 kr på bärkassar och 30 öre på frukt-/grönsakspåsar) skall ge 2,7 miljarder kr till staten.
- Höjda arbetsgivaravgifter för unga, 18,730 miljarder kr (men som nu reduceras med -0,38 miljarder kr genom en sänkning till 10,21% för unga 15-18 år)
- Försämrat ROT- och RUT-avdra samt slopat läxrut, 5,770 miljarder kr
- Slopad avdragsrätt för pensionssparande, 4,460 miljarder kr
- Höjd bensinskatt (3,87 + 0,35 mdr), exkl. indexeringen, 2017-2018; 4,220 miljarder kr
- Försämrad brytpunkt för statlig inkomstskatt, 2,930 miljarder kr
- Höjd skatt på sparande i ISK och kapitalförsäkring, 2,790 miljarder kr
- Höjd marginalskatt (avtrappat jobbskatteavdrag), 2,710 miljarder kr
- Höjd energiskatt på el, kommande skatteförändringar på energiområdet (helårseffekt 2018) - men skatteväxling då skatten för kärnkraftverk och vattenkraft minskar lika mycket (redovisas därför även under sänkningar), 2,380 miljarder kr
- Höjd resolutionsavgift (dold bankskatt), 2,180 miljarder kr
- Ny kemikalieskatt på vissa elektroniska produkter, 1,980 miljarder kr
- Höjd skatt på tobak och alkohol, 1,890 miljarder kr
- Höjda arbetsgivaravgifter för äldre (den särskilda löneskatten), 1,770 miljarder kr
- Höjd bensinskatt, indexering 2017-2018, 1,731 miljarder kr
- Bankskatt – (avdragsförbud för ränteutgifter på vissa efterställda skuld-förbindelser), 1,650 miljarder kr
- Höjd fordonsskatt för lätta fordon, 1,555 miljarder kr
- Slopad avdragsrätt för representation vid måltider, 1,035 miljarder kr
- Flygskatt (helårseffekt 2019=1,37 mdr), 1,020 miljarder kr
- Sänkt intäktsränta i skattekontot, 0,730 miljarder kr
- Höjd koldioxidskatt, 0,600 miljarder kr
- Förmånsbeskattning, privata sjukvårdsförsäkringar (helårseffekt 2019=1,17 mdr) 0,590 miljarder kr
- Malus- förhöjd fordonsskatt för nya bilar 1 juli, (helårseffekt 2019=1,34 mdr), 0,450 miljarder kr
- Slopad avdragsrätt för förvaltningsutgifter, 0,180 miljarder kr
- Höjning av försenings- och kontrollavgifter, 0,110 miljarder kr
- Slopad slussningsregel moms, 0,100 miljarder kr
- Ändrad beräkning av bilförmån, 0,084 miljarder kr
- Höjd koldioxidskatt i värmesektorn, 0,080 miljarder kr
- Personalliggare i fler verksamheter, 0,060 miljarder kr
- Fortsatt sänkt energiskatt för företag och hushåll i Norrlandskommuner – men begränsad skattenedsättning för vissa 0,048 miljarder kr
- Punktskatt på e-cigaretter, 1 juli 2018, 0,030 miljarder kr
- Anpassning av investeraravdraget, 0,018 miljarder kr
- Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ, 1aug 2018, 0,010 miljarder kr
- Höjd SINK-skatt för utlandsboende, 0,370 miljarder kr
- Höjdskatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer och höjda skatter på naturgrus och bekämpningsmedel, 0,350 miljarder kr
- Höjd beloppsgräns vid avdrag för resor, 0,338 miljarder kr
- Höjd biomoms (6 till 25 %) och omläggning av filmstödet, nettohöjning 0,265 miljarder kr
- Slopad skattereduktion för gåva till välgörenhet, 0,250 miljarder kr
- Höjd skatt "elektrisk kraft", 0,190 miljarder kr
- M m.
Om man räknar in ALLA skatter (kommunalskatt, marginalskatt, moms, sociala avgifter, vägtrafikskatt, bensin-/dieselskatt, elskatt, alkoholskatt, tobaksskatt, osv) så betalade varje sysselsatt person i genomsnitt 76,0% i skatt under 2018. Konkret så innebär detta att svensken arbetar från måndag kl 08.00 till torsdag kl 15.24 för betalning av skatter till staten medan arbetstiden torsdag kl 15.24 till fredag kl 17.00 ger den egna inkomsten efter skatt!
Svenska folket undrar givetvis:
- HUR KAN DETTA VARA NÖDVÄNDIGT NÄR VI HAR EN ÖVERDIMENSIONERAD INVANDRING SOM ENLIGT S+MP ÄR ”LÖNSAM”…??
- HUR KAN C, OCH L FORTSÄTTA STÖDJA S+MP-REGERINGENS POLITIK, BUDGET OCH SKATTEHÖJNINGAR ENLIGT OVAN P S S SOM HITTILLS…??
- VARFÖR EU-ANPASSAR MAN INTE SKATTERNA TILL EU-SNITTET ISTÄLLET? DÅ KANSKE FÖRETAGEN OCH SVENSKA FOLKET FÅR NYTTA AV EU-MEDLEMSKAPET! DÅ KAN VÅRA INHEMSKA FÖRETAG OCH JORDBRUK KONKURRERA PÅ LIKA VILLKOR…!! (VI EU-ANPASSAR JU ALLT ANNAT)
Källor:
Länk 1. Genomsnitt om 76,0% i skatt för genomsnittssvensken 2018. https://www.facebook.com/bjorn.olanders/posts/2593433460702445
Länk 2A. Växelkursutveckling - historik. Ekonomifakta. http://www.ekonomifakta.se/…/Finansiel…/Vaxelkursutveckling/
Länk 3. Största procentuella folkökningen sedan 1861. SCB. http://www.scb.se/…/folkmangd-och-befolkningsforandringar-…/
Länk 4. En miljon fler under det senaste decenniet.
Statistiknyhet från SCB 2020-02-20. https://www.scb.se/…/folkmangd-och-befolkningsforandringar…/
Länk 5. Sveriges befolkning. SCB 21 feb 2019. https://www.scb.se/…/manniskorna-i-sv…/sveriges-befolkning/…
Länk 6. Flera miljongränser passerades under 2017
Statistiknyhet från SCB 2018-02-21. https://www.scb.se/…/folkmangd-och-befolkningsforandringar…/
Länk 7. Utrikes födda efter län, kommun och födelseland 31 december 2019 SCB. https://www.scb.se/…/befolkningens-sa…/befolkningsstatistik/
Länk 8. Befolkningsstatistik. Utrikes födda efter födelseland och invandringsår per den 31 december 2019. SCB. https://www.scb.se/…/befolkningens-sa…/befolkningsstatistik/
Länk 9. Budgetpropositionen för 2020. Regeringen.se. https://www.regeringen.se/…/budgetpropositionen-for-2020-he…
Länk 10. Vårändringsbudget 2019. Regeringen.se. https://www.regeringen.se/…/varandringsbudget-for-2019-prop…
Länk 11. Budgetpropositionen för 2019. Regeringen.se. https://www.regeringen.se/…/budgetpropositionen-for-2019-he…
Länk 12. Budgetpropositionen för 2018. Regeringen.se. http://www.regeringen.se/…/budgetpropositionen-for-2018-hel…
Länk 13. Budgetpropositionen för 2017. Regeringen.se.
http://www.regeringen.se/…/forslag-till-statens-budget-for-…
Länk 14. Budgetpropositionen för 2016. Regeringen.se. http://www.regeringen.se/…/forslag-till-statens-budget-for-…
Länk 15. Budgetpropositionen för 2015. Regeringen.se.
http://www.regeringen.se/…/forslag-till-statens-budget-for-…
Länk 16. Marginalskatt i Sverige. Ekonomifakta. http://www.ekonomifakta.se/…/Skatter/Skatt-p…/Marginalskatt/
Länk 17. Kommunalskatter i Sverige. Ekonomifakta. http://www.ekonomifakta.se/…/Skatt-pa-arbe…/Kommunalskatter/
Länk 18. Arbetskraftskostnader internationellt. Ekonomifakta. http://www.ekonomifakta.se/…/Arbetskraftskostnader-interna…/
Länk 19. Moms – Internationellt. Ekonomifakta. http://www.ekonomifakta.se/…/Skatt-p…/Moms-i-Sverige-och-EU/
Länk 20. Kapitalinkomstskatt. Ekonomifakta. http://www.ekonomifakta.se/…/Skatt-pa-foretag…/Kapitalskatt/
Länk 21. Konsumtionsskatt på bensin. Ekonomifakta. http://www.ekonomifakta.se/…/…/Konsumtionsskatter-pa-bensin/
Länk 22. Ny lag om automatiskt höjd bensinskatt varje år. Ekonomifakta. http://www.ekonomifakta.se/…/automatiskt-hojd-bensinskatt-…/
Länk 23. Konsumtionsskatt på diesel. Ekonomifakta. http://www.ekonomifakta.se/…/…/Konsumtionsskatter-pa-diesel/
Länk 24. Konsumtionsskatt på el. Ekonomifakta. http://www.ekonomifakta.se/…/Styr…/Konsumtionsskatter-pa-el/
Länk 25. Nya skatter i Sverige 2017. Easycredit. https://www.easycredit.se/nyheter/2017/nya-skatter-2017/
Länk 26. Rekordhöga skatter 2017. Dagens Industri 4 jan. http://www.di.se/opinion/pwc-rekordhojda-skatter-2017/
Länk 27. Totalt skattetryck om 43,8% av BNP år 2018. Ekonomifakta. https://www.ekonomifakta.se/…/Ska…/Skattetrycket-historiskt/
Länk 28. S+Mp-regeringens skattehöjningar medför företagsflykt. EU-anpassa skatterna istället för att höja dem! Fri Konservativ. https://www.facebook.com/…/a.15555054080…/1771031606499208/…
Länk 29. 1,6 MILJONER INVANDRARE SEDAN 2006! REKORD VARJE ÅR 2006-2019. Sammanställd statistik från SCB 20 feb 2020. https://www.facebook.com/bjorn.olanders/posts/3198987543480364
Länk 30. Från 0,7% till 18,5% utrikesfödda på drygt 100 år. SCB. https://www.facebook.com/bjorn.olanders/posts/2151477391564723
Länk 31. 705 MILJARDER KR TILL MIGRATION, INTEGRATION, BISTÅND & EU !!. Sammanställning av Statens budgeter 2015-2020. Regeringen.se. https://www.facebook.com/bjorn.olanders/posts/3130752926970493
Länk 32. Statens budgeter och årsredovisningar 2000-2020. Regeringskansliet. https://www.regeringen.se/…/budgetpropositioner-per-budget…/
Länk 33. SVT & SR Budgeten smyghöjs med 283 miljoner kr 2020. https://www.facebook.com/bjorn.olanders/posts/2873065272739261

måndag 13 april 2020

Sverige - "The Rape Capital Of Europe"!


Detta tar kanske fem minuter att läsa - men är värt det! Observera! Detta Handlar INTE om Rasism Utan om Ren Fakta... (Bäst att tillägga) Men vad hjälper det...
***************************
TEXT Jack Nilsson
31 mars kl. 19:44
"Jag sitter just nu och läser om en trio som attackerade en ung kvinna i Östersund i natt - två män höll fast henne medan en tredje våldtog henne. Nu är ännu ett liv förstört. I samma stund som mitt öga blev fuktigt av nyheten och hjärtat gick i tusen bitar så kunde jag samtidigt inte låta bli att fråga mig varför. Jag förstår inte varför man fortfarande (som kvinna) går ensam ute om nätterna (i stan, i skogen, på parkeringar och i gränder) - jag vet att man egentligen skall kunna göra det (vilket det flitigt påpekas) men så är inte längre fallet. Sverige som en gång i tiden sågs som en av världens bästa och mest trygga länder har utvecklats och det till det sämre. Alldeles för många (och tyvärr unga kvinnor) håller fortfarande hårt fast vid den gamla bild av vad det här landet en gång var och stod för. Samma unga kvinnor som gång på gång går och röstar fram de partier som förespråkar öppna gränser. Jag är ledsen. Mitt hjärta krossas var gång jag läser om att en ny kvinna farit illa av denna misslyckade politik men det är såhär det ligger till - oavsett vad jag eller du tycker, vill och känner. Våra politiker har fullständigt misslyckats i sina uppdrag och vi medborgare (främst kvinnor) får betala dyrt för detta. Säg inte att det kommer som en nyhet för det vet de flesta om.
I Sverige har det alltid varit kontroversiellt att belysa grundorsaken och man har istället viftat bort det men vi vet att det kulminerade och nådde en helt ny nivå 2015. Sverige hade inte tidigare haft problem med flockmentalitet, vidrig kvinnosyn, förnedringar och gruppvåldtäkter. Det betyder såklart inte att Sverige inte tidigare haft våldtäkter (och brott överhuvudtaget) utan snarare att vi sedan dess tagit ledning och ligger nästan i topp i världen. Det är bara Afrika som ligger före oss gällande våldtäkter. Denna våldtäktsepidemi som svept in över landet likt en tsunami är tyvärr här för att stanna och troligtvis kommer du som läser också att bli drabbad förr eller senare. Om inte du så din dotter.
Sverige kallas numera för "The rape capital of Europe" runt om i världen och den medaljen har man självklart fått slita för.
Känslostyrda, faktaförnekande och andra kontraproduktiva människor som bor i pursvenska villaområden, takvåningar i Stockholm och med höga murar runt sitt hus kommer självklart kontra detta med att så är inte fallet (lite rasist/fascist/nazist för att förstärka sitt argument) och annat godis kommer självklart också att slängas hejvilt (man är som sagt känslostyrd och faktaförnekande).
Mitt tips till dig som fortfarande förnekar detta och gapar dig hes likt en batikhäxa - ta en promenad mitt i natten i valfritt mörkt område (gärna de områden de flitigt skrivs om i tidningen) - du får såklart filma med, så skall du se vilka det är som attackerar ensamma unga kvinnor i flock. Du kan också gå in och kolla på vilka som är dömda för våldtäkter så ser du vilka det är som pysslar med denna typ av verksamhet.
Det är inte längre lönt att anmäla våldtäkter för de läggs bara på hög vilket är ett finare ord för att det kastas rakt ner i papperskorgen. Polisen har inte längre tid eller resurser att utreda utan måste prioritera bombdåd, macheteattacker, mord, skottlossningar och annat som hand i hand med våldtäkter spred sig över landet efter 2015.
Så vad ska vi som bara vill ha lugn och ro ta oss till?
Till dig som läser. Det Sverige du förespråkar finns inte längre utan dog i samma ögonblick som våra politiker bakom ryggen på oss satte sig på en hög häst och slog fast vid att detta skulle bli ett mångkulturellt land.
Utöver alla drabbade kvinnor så finns där andra som blir nästan lika drabbade och det är alla utlänningar som kommit hit och sköter sig. Jag har många utländska vänner och de får betala dyrt för vad de andra gör - hade detta skett i hemländerna så hade de blivit avrättade.
Så varför skulle det vara ok i Sverige?
Med tanke på att vi är en humanitär stormakt, ett land som skall vurmar om våra kvinnor, ett land som påstår sig inte ställa grupper mot grupper och ett land där politiker (och myndigheter) sitter på sina positioner för den höga lönen och dess förmåner istället för att vilja landet och dess invånare det bästa. Skulle en politiker avgå eller få sparken så får man en stor fallskärm på miljonbelopp och kan självklart inte ställas inför rätta då tjänstemannaansvaret är bortplockat.
Så vad har de egentligen att förlora?
Välkommen till verkligheten.
.....
Minns ni denna kartläggning från uppdrag granskning och SVT? Redan 2018 stod utrikesfödda för 80 % av överfallsvåldtäkterna i Sverige. Det har släppts in ett par hundra tusentals människor till sedan dess och vi har dessutom fått reda på att det vittnas om politisk påtryckning och tystnadskultur på brottsförebyggande rådet (BRÅ) - politisk påtryckning för att ändra resultat som av olika skäl inte ses som önskvärda. Med det sagt så är troligtvis siffran högre än så."
"Tittar man bara på försök till och fullbordade överfallsvåldtäkter – där offer och gärningsman inte känner varandra – är siffran ännu högre. Drygt åtta av tio dömda gärningsmän är födda i ett annat land. 40 procent av dessa har varit i Sverige ett år eller mindre."
https://www.svt.se/…/ny-kartlaggning-av-valdtaktsdomar-58-p…
https://www.aftonbladet.se/…/studie-bra-rapporter-andras-ef…


onsdag 11 mars 2020

Corona botar klimatångesten?


En växande del av opinionen ser inte längre klimathotet som det största problemet. Andelen av väljarna som ser klimatet som viktigaste fråga har i Novus mätningar på kort tid minskat med 12 %.
Istället är nu de viktigaste frågorna sjukvård, invandring, lag och ordning, skola och äldreomsorg. Skillnaden mellan blocken är dessutom närmast total. Bland vänstersidans väljare klassas klimathotet som nummer ett av genomsnittligt 20 %. Bland oppositionens väljare är siffran mellan 2-4 %! Klimatfrågan finns alltså knappt på listan över samhällsproblem. Men dominerar totalt debatten och styr varje politiskt beslut och varje skattekrona. Bara att tysta motståndet och censurera klimatkättarna kräver världens största pr-budget.
Detta innan Coronahotet på allvar slagit till och tagit över medias tidigare totala fixering vid klimatet. Vilket borde öka sjukvårdens tätplacering dramatiskt. Men redan innan dess har alltså en mycket liten minoritet i en klimatreligiös sekt lyckats hjärntvätta mänskligheten och orsaka oräkneliga kostnader. Både ekonomiskt, socialt och mentalt. Resurser som skulle behövts för att i tid bekämpa verkliga problem. Som t.ex spridning av resistenta bakterier och viruspandemier.
De 1000-tals miljarder som nu slösas bort i en dåraktig kamp mot koldioxid och naturens krafter har vuxit till samhällets överlägset största utgift. Överträffande alla andra frågor. Resurser som dränerat all annan forskning och all strävan att rädda oss från fattigdom, krig, kärnvapen, växande verkliga miljöproblem, giftspridning, dödliga sjukdomar, narkotikamaffians makt etc. En på politiska lögner och forsknings-bedrägeri byggd kamp mot en inbillad drake. En kamp för att stoppa all utveckling och leda oss tillbaka till medeltiden – där Sverige går i frontlinjen. En bekräftelse på att liten tuva ofta stjälper stort lass.
Klimatsekten har insett att de är på väg mot historiens skräphög. En fotnot i historien bland alla andra självmordssekters och ism-ers indoktrinerande vanvett. Att bli betraktade som religiösa stollar vars tidigare medlöpare skamset kommer att undra hur de kunde låta sig bli så grundlurade. I takt med att de förlorar sin roll i rampljuset skickar de fram sin profet Greta med allt skarpare kommunistiska utfall mot det allmänna bondförnuftet och sann vetenskap.
Därmed avslöjar de att hon bara är en del i Lövins, Bolunds och Lööfs språngbräda för den vänsterpolitik de döljer under klimathotet. Deras ansvar för det intellektuella förfallet och Sveriges kris är omätbart. Miljöpartiet måste liksom Fi förpassas till politikens och demokratins bakgård. Innan vi alla hamnar där. Falska profeter har lurat världen tidigare. Vi borde lära av de erfarenheterna om vi vill undvika förintelsen och despoters drömmar om världsherravälde.
Texten "lånad" från Rolf Malm


torsdag 26 december 2019

"Självklart måste Sverige förbli svenskt"

"Hade någon för tio år sen sagt att jag en dag kommer att skriva en krönika med rubriken att Sverige måste förbli svenskt hade jag troligen skrattat. Idag är det dock lätt att hålla sig för skratt. Statistik gör gällande att svenskar inom några få decennier riskerar att bli en minoritet i sitt eget fädernesland. De demografiska förändringarna de senaste 15 åren har gått mycket snabbare än någon kunnat föreställa sig. I kombination med att politisk islam, som är en aggressiv doktrin, gör snabba landvinningar i det svenska samhället, sätts situationen på spel på allvar. De första shariasamhällena i Sverige är ett faktum, med allt vad det innebär av kvinnoförtryck, antisemitism, homofobi och radikalisering. Så vad händer om svenskar faktiskt bli i minoritet i sitt eget land? Om svensk kultur, värdegrund och normer trycks undan och till och med börjar klassas som olämpliga? Jag undrar om de som blint vurmar mångkultur är medvetna om vad detta innebär för dem själva, deras barn och barnbarn – ja hela Sverige som land och nation.

Att vi ens behöver diskutera dessa saker är djupt oroväckande. För ett tag sedan läste jag om “Begrav mitt hjärta vid wounded knee” av Dee Brown, en bok som först kom ut 1971 och som skildrade USA:s kolonisation av Vilda Västern 1860-1890 och indianernas motstånd, bland annat indianhövdingen Geronimos gerillakrigsföring som pågick i ett kvarts sekel. Men en smygande känsla av olust infann sig ju mer jag läste om hur apacherna, cheyennerna, siouxerna, cherokeerna och andra indianstammar tvingade ge sig för övermakten och deras land togs ifrån dem och de fick tränga ihop sig i reservat. Många stammar utrotades helt, kvinnor och barn slaktades.
Nej, Sverige på 2020-talet är givetvis inte Nordamerika för över 200 år sedan (lika lite som Sverige 2020 är Hitlers Tyskland på 30-talet) men jag kan ändå inte låta bli att tänka på landet Sverige jag kallat mitt i 40 år och att människorna här inte kan ta något för givet. Indianerna hade nog inte kunnat föreställa sig att deras land skulle tas ifrån dem, medan de red runt på prärien vid 1700-talets slut. Lika lite som svenskar för kanske tjugo-trettio år sedan hade kunnat föreställa sig att Sverige skulle se förortskalifat växa fram. Att de vänsterliberala krafterna som visst aldrig lär sig att de utnyttjas av islamister, skulle normalisera sexualisering av barn, hedersmord, att man i Sverige skulle acceptera böneutrop, bygga moskéer finansierade av diktaturstater, att vi skulle ligga i topp i fråga om bombningar och handgranater, att shariapoliser skulle patrullera gatorna i de islamistiska no go-zonerna och att ungar som åt fläsk skulle mobbas. “Varför ger svenskarna bort sitt eget land” frågar många utlänningar förvånat när de ser detta integrationsfiasko, ett resultat av kanske främst socialdemokratisk migrations- och integrationspolitik under de senaste decennierna.
På Ledarsidorna.se publicerades 2015 citat av en kvinna, som ville ville vara anonym och kallades för ”D”. Hon sa så här:
”Mina föräldrar flydde till Sverige för att ge oss barn skydd från mullornas förtryck och för att växa upp i frihet. Nu har jag gift mig och fött barn. Nu måste även jag fly för att ge mina barn möjlighet att växa upp i frihet från religiöst klanförtrtyck. Säg mig, varför har Sverige övergivit oss? Är inte vi lika mycket värda som ni andra? Varför har svenskarna övergivit sitt eget land”?
Borås stad har låtit ta fram en rapport om tillståndet i stadsdelen Norrby där islam numera trumfar svensk lag, inte på pappret förstås, men i verkligheten. Norrby är inte det enda parallellsamhället i sitt slag.

Det var Nyheter Idag som först skrev om Norrbyrapporten. Här framkommer allvarliga problem kopplade till invandringen av framför allt somalier. I vissa fall tvingas flickor bära slöja från att de är ett år gamla. Det är klanerna som bestämmer och har egen rättsskipning. Något jag hörde talas om redan för flera år sedan, men då i Uppsala, då två stridande utländska familjer flög in en medlare från London…
Från Nyheter Idag:
“Nästan 100 procent av de somaliska kvinnorna i Norrby är könsstympade. Så kallade moralpoliser som angriper kvinnor som är ”lättklädda” eller går utan slöja förekommer i stadsdelen. Islamistisk radikalisering och salafism är närvarande i Norrby. En verksamhet berättar att man har kommit i kontakt med ungdomar som öppet visat stöd för Islamiska staten – yttringar som dock har minskat i takt med IS förluster. De sociala normer som råder i området skiljer sig från majoritetssamhället. Det handlar om att barn går i koranskola, om månggifte, ”machokultur”, ”uppfostringsresor” till hemlandet, att flickor får sin frihet begränsad och måste bära slöja.”
Journalisten Rebecka Weidmo Uvell skriver om de extrema demografiska förändringarna i en text publicerad den 21 december, med rubriken “Radikal förändring”.
Sammanfattningsvis:
2002 fanns det 8 940 788 personer i Sverige. De utrikes födda var 12%. 2018 hade vi blivit 10 230 185 personer i Sverige. De utrikesfödda var nu 19%. Andelen inrikes födda till svenska föräldrar har på 16 år minskat från 79 % till 69 %. Vi har alltså redan idag en befolkning som under 44 år bara till 61 % motsvaras av svenskar födda av två svenska föräldrar. Andelen svenskar födda av svenska föräldrar har på 16 år minskat från 79 % till 69 % men kollar man på den yngsta halvan av befolkningen har siffran ändrats till 60 %.
Weidmo Uvell avslutar sin text med meningen:
“Om det Sverige vi har idag, med de svenska traditioner, värderingar, kulturyttringar etc ska finnas kvar till våra barnbarn måste integrationen vara helt central i svensk politik”.
De äldre svenskarna dör ut, och de unga svenskarna föder inte särskilt många barn. Samtidigt fortsätter Sveriges befolkning att öka snabbt, på grund av en fortsatt hög invandring från framför allt Mellanöstern och Afrika. Grupper som föder många barn. Två muslimska partier har redan bildats. Det finns skäl att fråga sig vad som händer när de muslimska grupperna växer sig så pass starka att de börjar ställa allt större politiska krav. För islam är inte bara en religion. Det är en politisk ideolog, ett statsskick och ett rättssystem. Jag befarar att många svenska politiker inte är medvetna om denna aggressiva doktrins ihärdighet och ambitioner att dominera och ta över. Att en islamisering av Sverige pågår är inte längre en alarmistisk skröna, det är ett faktum. Det syns tydligt i Norrby och i de andra “utsatta” områdena där radikal islam tillåts ta över, med social oro och kulturkrockar som resultat, där det är svenskarna som får backa undan. För när de inte gör det kallas de islamofober och rasister och kan riskera anmälan, husrannsakan, sparken från jobbet och hot och våld.
Men Sverige är i första hand svenskarnas land, och i Sverige ska svenska värderingar och kultur självklart vara normgivande, vilket är viktigt att påpeka när detta nu börjar ifrågasättas av såväl islamistiska fundamentalister som självhatande vänsterliberaler. Jag har personligen inga problem med att andra kulturer fredligt samexisterar sida vid sida med den svenska, men de ska inte dominera, och inte försöka trycka undan det land de välkomnats till. Invandrare som kommer till Sverige ska integrera sig till det svenska och respektera Sverige – inte ställa krav på att svenskar ska anpassa sig till islam eller någon annan religion eller ideologi. Detta bör politikerna vara tydliga med. Svenskarna har rätt att känna sig självklara i sitt eget land. Integration går inte tvåväga. Det är invandrarna som ska integrera sig (precis som min egen familj gjorde när vi kom till Sverige 1974). Sverige måste självklart förbli svenskt."
******
Texten skriven av en klok invandrare, Katerina Janouch. All heder åt henne!

måndag 16 december 2019

Om "Klimatbluffen"

Jag har svårt för att släppa väder... Nej f-n, det har jag inte! Tvärtom! Däremot svårt att släppa debatten kring klimatet och klimatfrågorna. Här är ett mycket klokt inlägg, skrivet av Jan Ohlsson:

Jag är närmast glad att Madridmötet om klimatet blev ett totalt fiasko. Det visar att det fortsatt finns länder som har förståndet i behåll. Däremot tror jag på en klimatförändring. Men är djupt oense om att det finns ett klimatnödläge. Högst seriösa forskare har delade meningar om vad vi kan och ska göra. Men det börjar bli allt klarare att klimatets talibaner ljuger om en rad saker. 
1) Oceanerna stiger inte alls som påstått. En seriös forskare som Lennart Bengtsson visar enkelt att havet inte är en vattenspegel på en bassäng som blir överfylld. Havens olika djup, strömmar, jordens rundning, tidvatten, väder; allt gör att jorden själv jämnar nivåerna, med lokala översvämningar som följd. 
2) Detta beror förstås även på att glaciärer smälter, men inte överallt och totalmängden is minskar alltså bara här och var, just nu ökar den åter på Grönland och i Antarktis, men minskar över Norra Europa och Sibirien. 
3) Alltså finns ingen "tipping point" 
4) Inte minst för att temperaturen inte heller ökar historiskt mer än den redan varit på, mer än lokalt, vilket i sig kan vara katastrofalt här och var 
5) Färre människor än någonsin flyr klimat, men eftersom vi är fler (alltför många...) flyr många väderfenomenen 
6) Aldrig har så få dött av klimat ...

Ja, det finns mer, men kanske räcker. Under tiden stänger vi ner kärnkraft och driver mer på kol. Koldioxiden är inte heller oomstridd. Den kan t o m vara till godo; ökar grönska, minskar upphettning. Så Madridmötet var onödigt. Utsläppen kommer öka en tid. T o m Greta har fattat det. Hon har helt accepterat att utvecklingsländer kommer öka utsläppen ännu en tid. Men att säga "utvecklingsländer som Indien och Kina" är något de säkert tar för en förolämpning och grovt lika felaktigt som att skicka ut reklambilder sittande på ett smutsigt tåggolv när man har platser i första klass. Det har liksom Kina också, Så Europa ska inget avstå åt Kina. 
Den grava vänstersväng som klimatrörelsen gör borde vara den sista spiken i kistan. Vi behöver inte leva i en totalitär kommuniststat och har andra problem än klimatet som också kostar. Och om vi så slopade allt flyg i hela världen imorgon dag skulle inte jordens temperatur minska ett enda dugg, enligt seriös forskning. Politisk klimatforskning är inte seriös. Miljöforskning ska alltid följas av teknisk utveckling. Politiska straffåtgärder och skatter försämrar både klimat och samhällsklimatet människor emellan. Det kan fastslås som ett faktum. 
Det räcker med dravel nu!

Några intressanta citat:


torsdag 12 december 2019

Greta, igen och igen...

Ni kanske tror att jag på något sätt hängt upp mig på detta med Greta? Nejdå inte alls, men eftersom det hela tiden kommer nya händelser kring henne så måste man ju hänga med, liksom.

Nu senast detta med att hon utsetts till "Årets person" av tidskriften Life. Kan ju tyckas vara en hedersbetygelse, men om man ser till vilka som tidigare fått denna tveksamma utmärkelse så kan man ju undra. Hon är i gott (nåja...) sällskap med t ex Adolf Hitler, Josef Stalin (2 gånger), Ayatollah Khomeini, George W Bush (2 gånger), Vladimir Putin och Donald Trump (så nu kan Donald och Greta ta varandra i hand...).

En lista över alla de personer och företeelser som fått utmärkelsen:
https://en.wikipedia.org/wiki/Time_Person_of_the_Year#Persons_of_the_Year

Nåväl, snart måtte väl hysterin och uppståndelsen (även i religiös bemärkelse) kring Sankta Greta bedarra? Som det heter: "Man kan lura många en kort tid, man kan lura några för alltid (ofta via religioner), men man kan inte lura alla alltid!"

Här är en intressant och mycket sann (dessvärre också ganska lång) uppgörelse med stackars Greta och det som byggts upp kring en i grunden sjuk människa (Greta Thunberg and the Lobster):

https://www.youtube.com/watch?v=4hofAsL8q4A&feature=share&fbclid=IwAR3B1HMDI3cuftlLpzgc7LZRJlFqEzckCVfGtR1B7bv-tT_7jxqlCC-8pFU