torsdag 23 april 2020

Det går bra för Sverige! Eller?5 ½ ÅR MED STEFAN LÖFVEN - INVANDRINGSREKORD & SKATTEHÖJNINGAR!
Stefan Löfven har nu i februari 2020 varit statsminister i 5 ½ år. Under den tiden har:
• Kronan fallit med -38,6% mot dollarn (31 januari-2020) !!
• Kronan fallit med -16,0% mot Euron (31 anuari-2020) !!
• Invandringsrekord slagits 2015-2019 med 134.240, 163.005, 144.489, 132.602 respektive 115.805 personer, dvs totalt 690.141 individer vilket är den största invandringen på 5 år i Sveriges historia!! (jämför mot det tidigare årsrekordet 2014 om 126.966 invandrare under Fredrik Reinfeldt). Det blev således ingen reducering av invandringen som S+Mp påstod och påstår !! Den 31 december 2019 uppgick antalet utrikesfödda i första generationen till 2.019.733 individer. Av en befolkning som uppgick till 10.327.589 personer blir detta 19,6% !!
• Totalt mellan åren 2015-2020 budgeterades 246,0 miljarder kr för migration & integration vilket är i snitt 4,2% av respektive års statsbudget. (jämför detta t ex mot pensionerna om 35,9 miljarder kr, försvarets 59,8 miljarder kr eller Polismyndighetens 28,5 miljarder kr i budgeten för 2020).
• Skatterna höjts 2015-2020 med +175,8 miljarder kr eller +19,8% på 5 år från 886,6 miljarder kr till den rekordhöga statsbudgeten 1.062,4 miljarder kr 2020 (43,7 miljarder kr 2016, 38,5 miljarder kr 2017, 28,1 miljarder kr 2018, 26,1 miljarder kr 2019 och nu 35,8 miljarder kr i budget 2020).
• 705,0 miljarder kr har avsatts till migration, integration, bistånd och EU-avgifter (varav 68,6% av EU-avgiften går till andra länder i form av bidrag) under 6 år med S+Mp-regeringen. Ur statens budget från S+Mp-regeringen 2015-2020:
- Migration 2015-2020: 17,4+19,4+39,4+21,2+12,4+11,4 = 121,2 miljarder kr.
- Integration 2015-2020; 16,8+21,1+32,7+25,7+18,4+10,1= 124,8 miljarder kr.
- Bistånd 2015-2020; 30,0+32,4+36,8+43,0+44,2+46,0 = 232,4 miljarder kr.
- EU-avgift 2015-2020: 44,2+30,4+29,6+39,5+40,9+42,0 = 226,6 miljarder kr (varav 68,6% gick som bidrag till andra EU-länder).
Totalt blir detta 109,8+114,7+186,4+184,6 = 705,0 miljarder kr eller i genomsnitt 117,5 miljarder kr per år. Detta är 12,2% i genomsnitt av respektive års statsbudget !! Tillkommer gör kostnader för bostadsbidrag, barnbidrag, vård, skola, pensioner, polis- & rättsväsende, osv för invandringen.
Skattehöjningarna som S+Mp-regeringen genomfört resulterar bl a i att Sverige nu har:
• Världens näst högsta marginalskatt (66,1%)
• De högsta kommunalskatterna någonsin (g-snitt 32,28%)
• Näst högsta moms inom EU (25%)
• Högsta sociala avgifterna inom EU (g-snitt 48,16% = 31,42% arbetsgivaravgift + Medel ITP/ TGL/ TRR/ TFA/ Löneskatt pension/ Avtalspension/ m m)
• Högsta kapitalbeskattningen inom EU (20,0 - 55,0%)
• De högsta punktskatterna på bensin & diesel (61,8% & 49,6%)
• Den högsta konsumtionsskatten på el någonsin (44,13 öre/kWh)
• Ett totalt skattetryck om 43,9% av BNP (=högre än 1976 under Pomperipossa-debatten med Olof Palme då den var 43,2% av BNP och 107% av intäkterna för företagare)!
• M m
Ytterligare exempel: Genomförda och aviserade skattehöjningar, summerade och sorterade efter storlek i miljoner kronor 2015-2019:
- Den nya TV-skatten smyghöjdes med +627 miljoner kr första året 2019 och med ytterligare +283 miljoner (andra året) till den rekordhögsta SVT & SR-budgeten någonsin om 9,36 miljarder kr 2020!!
- En ny skatt på plastkassar (3 kr på bärkassar och 30 öre på frukt-/grönsakspåsar) skall ge 2,7 miljarder kr till staten.
- Höjda arbetsgivaravgifter för unga, 18,730 miljarder kr (men som nu reduceras med -0,38 miljarder kr genom en sänkning till 10,21% för unga 15-18 år)
- Försämrat ROT- och RUT-avdra samt slopat läxrut, 5,770 miljarder kr
- Slopad avdragsrätt för pensionssparande, 4,460 miljarder kr
- Höjd bensinskatt (3,87 + 0,35 mdr), exkl. indexeringen, 2017-2018; 4,220 miljarder kr
- Försämrad brytpunkt för statlig inkomstskatt, 2,930 miljarder kr
- Höjd skatt på sparande i ISK och kapitalförsäkring, 2,790 miljarder kr
- Höjd marginalskatt (avtrappat jobbskatteavdrag), 2,710 miljarder kr
- Höjd energiskatt på el, kommande skatteförändringar på energiområdet (helårseffekt 2018) - men skatteväxling då skatten för kärnkraftverk och vattenkraft minskar lika mycket (redovisas därför även under sänkningar), 2,380 miljarder kr
- Höjd resolutionsavgift (dold bankskatt), 2,180 miljarder kr
- Ny kemikalieskatt på vissa elektroniska produkter, 1,980 miljarder kr
- Höjd skatt på tobak och alkohol, 1,890 miljarder kr
- Höjda arbetsgivaravgifter för äldre (den särskilda löneskatten), 1,770 miljarder kr
- Höjd bensinskatt, indexering 2017-2018, 1,731 miljarder kr
- Bankskatt – (avdragsförbud för ränteutgifter på vissa efterställda skuld-förbindelser), 1,650 miljarder kr
- Höjd fordonsskatt för lätta fordon, 1,555 miljarder kr
- Slopad avdragsrätt för representation vid måltider, 1,035 miljarder kr
- Flygskatt (helårseffekt 2019=1,37 mdr), 1,020 miljarder kr
- Sänkt intäktsränta i skattekontot, 0,730 miljarder kr
- Höjd koldioxidskatt, 0,600 miljarder kr
- Förmånsbeskattning, privata sjukvårdsförsäkringar (helårseffekt 2019=1,17 mdr) 0,590 miljarder kr
- Malus- förhöjd fordonsskatt för nya bilar 1 juli, (helårseffekt 2019=1,34 mdr), 0,450 miljarder kr
- Slopad avdragsrätt för förvaltningsutgifter, 0,180 miljarder kr
- Höjning av försenings- och kontrollavgifter, 0,110 miljarder kr
- Slopad slussningsregel moms, 0,100 miljarder kr
- Ändrad beräkning av bilförmån, 0,084 miljarder kr
- Höjd koldioxidskatt i värmesektorn, 0,080 miljarder kr
- Personalliggare i fler verksamheter, 0,060 miljarder kr
- Fortsatt sänkt energiskatt för företag och hushåll i Norrlandskommuner – men begränsad skattenedsättning för vissa 0,048 miljarder kr
- Punktskatt på e-cigaretter, 1 juli 2018, 0,030 miljarder kr
- Anpassning av investeraravdraget, 0,018 miljarder kr
- Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ, 1aug 2018, 0,010 miljarder kr
- Höjd SINK-skatt för utlandsboende, 0,370 miljarder kr
- Höjdskatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer och höjda skatter på naturgrus och bekämpningsmedel, 0,350 miljarder kr
- Höjd beloppsgräns vid avdrag för resor, 0,338 miljarder kr
- Höjd biomoms (6 till 25 %) och omläggning av filmstödet, nettohöjning 0,265 miljarder kr
- Slopad skattereduktion för gåva till välgörenhet, 0,250 miljarder kr
- Höjd skatt "elektrisk kraft", 0,190 miljarder kr
- M m.
Om man räknar in ALLA skatter (kommunalskatt, marginalskatt, moms, sociala avgifter, vägtrafikskatt, bensin-/dieselskatt, elskatt, alkoholskatt, tobaksskatt, osv) så betalade varje sysselsatt person i genomsnitt 76,0% i skatt under 2018. Konkret så innebär detta att svensken arbetar från måndag kl 08.00 till torsdag kl 15.24 för betalning av skatter till staten medan arbetstiden torsdag kl 15.24 till fredag kl 17.00 ger den egna inkomsten efter skatt!
Svenska folket undrar givetvis:
- HUR KAN DETTA VARA NÖDVÄNDIGT NÄR VI HAR EN ÖVERDIMENSIONERAD INVANDRING SOM ENLIGT S+MP ÄR ”LÖNSAM”…??
- HUR KAN C, OCH L FORTSÄTTA STÖDJA S+MP-REGERINGENS POLITIK, BUDGET OCH SKATTEHÖJNINGAR ENLIGT OVAN P S S SOM HITTILLS…??
- VARFÖR EU-ANPASSAR MAN INTE SKATTERNA TILL EU-SNITTET ISTÄLLET? DÅ KANSKE FÖRETAGEN OCH SVENSKA FOLKET FÅR NYTTA AV EU-MEDLEMSKAPET! DÅ KAN VÅRA INHEMSKA FÖRETAG OCH JORDBRUK KONKURRERA PÅ LIKA VILLKOR…!! (VI EU-ANPASSAR JU ALLT ANNAT)
Källor:
Länk 1. Genomsnitt om 76,0% i skatt för genomsnittssvensken 2018. https://www.facebook.com/bjorn.olanders/posts/2593433460702445
Länk 2A. Växelkursutveckling - historik. Ekonomifakta. http://www.ekonomifakta.se/…/Finansiel…/Vaxelkursutveckling/
Länk 3. Största procentuella folkökningen sedan 1861. SCB. http://www.scb.se/…/folkmangd-och-befolkningsforandringar-…/
Länk 4. En miljon fler under det senaste decenniet.
Statistiknyhet från SCB 2020-02-20. https://www.scb.se/…/folkmangd-och-befolkningsforandringar…/
Länk 5. Sveriges befolkning. SCB 21 feb 2019. https://www.scb.se/…/manniskorna-i-sv…/sveriges-befolkning/…
Länk 6. Flera miljongränser passerades under 2017
Statistiknyhet från SCB 2018-02-21. https://www.scb.se/…/folkmangd-och-befolkningsforandringar…/
Länk 7. Utrikes födda efter län, kommun och födelseland 31 december 2019 SCB. https://www.scb.se/…/befolkningens-sa…/befolkningsstatistik/
Länk 8. Befolkningsstatistik. Utrikes födda efter födelseland och invandringsår per den 31 december 2019. SCB. https://www.scb.se/…/befolkningens-sa…/befolkningsstatistik/
Länk 9. Budgetpropositionen för 2020. Regeringen.se. https://www.regeringen.se/…/budgetpropositionen-for-2020-he…
Länk 10. Vårändringsbudget 2019. Regeringen.se. https://www.regeringen.se/…/varandringsbudget-for-2019-prop…
Länk 11. Budgetpropositionen för 2019. Regeringen.se. https://www.regeringen.se/…/budgetpropositionen-for-2019-he…
Länk 12. Budgetpropositionen för 2018. Regeringen.se. http://www.regeringen.se/…/budgetpropositionen-for-2018-hel…
Länk 13. Budgetpropositionen för 2017. Regeringen.se.
http://www.regeringen.se/…/forslag-till-statens-budget-for-…
Länk 14. Budgetpropositionen för 2016. Regeringen.se. http://www.regeringen.se/…/forslag-till-statens-budget-for-…
Länk 15. Budgetpropositionen för 2015. Regeringen.se.
http://www.regeringen.se/…/forslag-till-statens-budget-for-…
Länk 16. Marginalskatt i Sverige. Ekonomifakta. http://www.ekonomifakta.se/…/Skatter/Skatt-p…/Marginalskatt/
Länk 17. Kommunalskatter i Sverige. Ekonomifakta. http://www.ekonomifakta.se/…/Skatt-pa-arbe…/Kommunalskatter/
Länk 18. Arbetskraftskostnader internationellt. Ekonomifakta. http://www.ekonomifakta.se/…/Arbetskraftskostnader-interna…/
Länk 19. Moms – Internationellt. Ekonomifakta. http://www.ekonomifakta.se/…/Skatt-p…/Moms-i-Sverige-och-EU/
Länk 20. Kapitalinkomstskatt. Ekonomifakta. http://www.ekonomifakta.se/…/Skatt-pa-foretag…/Kapitalskatt/
Länk 21. Konsumtionsskatt på bensin. Ekonomifakta. http://www.ekonomifakta.se/…/…/Konsumtionsskatter-pa-bensin/
Länk 22. Ny lag om automatiskt höjd bensinskatt varje år. Ekonomifakta. http://www.ekonomifakta.se/…/automatiskt-hojd-bensinskatt-…/
Länk 23. Konsumtionsskatt på diesel. Ekonomifakta. http://www.ekonomifakta.se/…/…/Konsumtionsskatter-pa-diesel/
Länk 24. Konsumtionsskatt på el. Ekonomifakta. http://www.ekonomifakta.se/…/Styr…/Konsumtionsskatter-pa-el/
Länk 25. Nya skatter i Sverige 2017. Easycredit. https://www.easycredit.se/nyheter/2017/nya-skatter-2017/
Länk 26. Rekordhöga skatter 2017. Dagens Industri 4 jan. http://www.di.se/opinion/pwc-rekordhojda-skatter-2017/
Länk 27. Totalt skattetryck om 43,8% av BNP år 2018. Ekonomifakta. https://www.ekonomifakta.se/…/Ska…/Skattetrycket-historiskt/
Länk 28. S+Mp-regeringens skattehöjningar medför företagsflykt. EU-anpassa skatterna istället för att höja dem! Fri Konservativ. https://www.facebook.com/…/a.15555054080…/1771031606499208/…
Länk 29. 1,6 MILJONER INVANDRARE SEDAN 2006! REKORD VARJE ÅR 2006-2019. Sammanställd statistik från SCB 20 feb 2020. https://www.facebook.com/bjorn.olanders/posts/3198987543480364
Länk 30. Från 0,7% till 18,5% utrikesfödda på drygt 100 år. SCB. https://www.facebook.com/bjorn.olanders/posts/2151477391564723
Länk 31. 705 MILJARDER KR TILL MIGRATION, INTEGRATION, BISTÅND & EU !!. Sammanställning av Statens budgeter 2015-2020. Regeringen.se. https://www.facebook.com/bjorn.olanders/posts/3130752926970493
Länk 32. Statens budgeter och årsredovisningar 2000-2020. Regeringskansliet. https://www.regeringen.se/…/budgetpropositioner-per-budget…/
Länk 33. SVT & SR Budgeten smyghöjs med 283 miljoner kr 2020. https://www.facebook.com/bjorn.olanders/posts/2873065272739261

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar