onsdag 14 mars 2018

SVT med "Fake News"

Pensionsräddare, högutbildade, ett tillskott till vår arbetsmarknad - mycket har de som vällt in i landet sedan 2015 kallats.

Och idag? Det saknas kvalificerad arbetskraft inom många sektorer, regeringen planerar att höja pensionsåldern därför att invandringen tar alltför mycket av landets resurser, osv.

Bara att konstatera - SVT (=Sveriges VänsterTelevision) kör med vad de beskyller andra media för, de kör med Fake News.

Ingen nyhet precis, igår sände de sista avsnittet av Brottsplats Sverige, mycket sannolikt p g av att det som avslöjas där inte är tillräckligt politiskt korrekt. Det gäller ju att försöka bädda nu inför valet för att försöka nå en valseger för de rödgröna.  Måtte de inte lyckas...
Jag heter ju också Nisse, så jag får väl göra som denne båtflyktande Nisse:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar